Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Deze internetpagina is mogelijk gemaakt door Testcentrum Groei B.V.. Voor het gebruik van deze website zijn naast deze Disclaimer ook algemene voorwaarden en privacyregels van toepassing:

Particuliere gebruikers

Voor particuliere gebruikers zijn op deze website de volgende documenten met regels en bepalingen van toepassing:

Zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers dienen gebruik te maken van een zakelijk account. Voor zakelijke gebruikers zijn op deze website de volgende documenten met regels en bepalingen van toepassing:

Cookies

Deze internetpagina maakt gebruik van cookies voor het kunnen aanbieden van tests (sessie-cookies), voor Google Analytics en voor de sociale media knoppen (Facebook, Twitter e.d.). Meer over cookies op deze internetpagina is te lezen in de privacyverklaring en het verwerkingsregister.

Auteursrechten

Testcentrum Groei B.V. behoudt zich alle rechten voor die haar toekomen op basis van de Auteurswet. Alle door of onder verantwoordelijkheid van Testcentrum Groei gepubliceerde of ontwikkelde Tests, competentiesets, methodes, handleidingen, afbeeldingen, downloads, teksten of andere publicaties of uitingen op schrift of in digitale uitvoering alsook de software van de Internetpagina (webapplicatie) vallen onder het Auteursrecht van Testcentrum Groei, van haar beheersmaatschappij Groei Educatie B.V. of van haar leveranciers en mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gewijzigd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico; de uitgebreide regels en bepalingen rondom aansprakelijkheid met betrekking tot deze internetpagina kunt u lezen in de voor u van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Als de links op deze internetpagina niet juist werken, kunt u via de tabbladen Particulieren en Organisaties en dan het menu-item Contact ook de juiste informatie vinden.